med eftertanke ab

med eftertankes verksamhet kan sägas bestå av flera delar:

– Ledarutbildning/utveckling, samt utveckling av ledarskapets värderingar i organisationer
– Organisationsanalys/utveckling och grupputveckling
– Kris- och konflikthantering
– Strategisk HR-support/utveckling
– Gestaltterapi
– Neurofeedback

Jag som driver med eftertanke ab heter Roger Lindvall och har 30 års yrkeserfarenhet. I början som arkitekt och chef i linjen för avdelning, kontor, vd, samt som HR chef. Senare som organisationskonsult och gestaltterapeut. Jag arbetar i nära samarbete med olika samarbetspartners.

Jag är auktoriserad och diplomerad gestaltterapeut, med fokus på grupp och organisation, samt certifierad neurofeedback terapeut. Jag har även genomgått många andra längre och kortare utbildningar inom ledarskap och organisationsutveckling. 

Jag är pedagogisk ledare vid Gestaltakademin i Skandinavien för år 1 på den 3 åriga utbildningen till organisationskonsult. Tidigare har jag varit medlem av fakulteten och lärare vid Nordiskt Gestalt Institut i Danmark för den 4 åriga utbildningen för gestaltterapeuter.

Som person och processledare har jag en god förmåga att skapa relationer människor emellan och brinner för att få andra att ta ansvar, utvecklas och växa både i yrkesroll och som människa, så att de i förlängningen bidrar till att utveckla verksamheten och affären/lönsamheten. Jag är en resultatdriven person som ser till att det händer saker, både vad gäller personligt uppsatta mål och mål för organisationen. Jag vill skapa växt hos individer, grupper och hela organisationen bland annat genom att utveckla ledarskapet och relationer, och tydliga strukturer kring bland annat målstyrningsprocesser och kommunikation.

Jag är ivrig, analytisk och strukturerad. Jag är inte rädd för att hantera de svåra samtalen och står stadigt när det blåser. Kombinationen gör att jag skapar energi och kraft, samtidigt som jag kan stanna upp för att vara strategisk när det gäller både att nå mål och säkerställa en bra process. Jag bygger relationer med fokus på en förtroendefull och tydlig kommunikation.

Min värdegrund utgår från människors lika värde och den existentiella möjligheten och skyldigheten att ta ansvar för sig själv. Med en teoretisk grund som bland annat utgår från gestaltpsykologi, system- och fältteori, fenomenologi, samt beforskade och evidensbaserade teorier och modeller för personlig-, ledar- och grupputveckling.

Besök även:  www.uppsalaledarinstitut.se och www.rogerlindvall.se

Adress

Postadress: 
Konvaljevägen 11,
756 51 Uppsala, Sweden

Lokal: 
Rundelsgränd 2A,
753 12 Uppsala, Sweden

Om oss

Vi bidrar till att organisationer, grupper och individer når sin fulla potential.